Tag kinderyoga

Relaxatie bij kinderen

Ademhalingstherapie/ hartcoherentie/ Yoga De druk van onze maatschappij neemt toe en kinderen krijgen steeds jonger te kampen met stress. Klaagt je kind vaak van buikpijn of hoofdpijn? Moet je kind eerst ontladen als hij thuis komt van school? Heeft je…