Tag #hartcoherentiebijkinderen

Leren blind typen met Typ10

Typ10 is een leuke methode om kinderen op een speelse manier blind te leren typen. Een onleesbaar handschrift kan een grote impact hebben op het zelfbeeld van je kind. Wanneer schrijven veel inspanning vraagt kan leren blind typen het werktempo…

Relaxatie bij kinderen

Ademhalingstherapie/ hartcoherentie/ Yoga De druk van onze maatschappij neemt toe en kinderen krijgen steeds jonger te kampen met stress. Klaagt je kind vaak van buikpijn of hoofdpijn? Moet je kind eerst ontladen als hij thuis komt van school? Heeft je…