Schrijfmotorische therapie

Schrijfmotorische therapie is een specifiek onderdeel van de psychomotorische therapie. Het is bedoeld voor kinderen die schrijfproblemen hebben (bv. onleesbaar handschrift, problemen met de lettervorming en verbindingen, verkrampte schrijfhouding, pijn in de handen, traag schrijftempo, onjuiste dosering van de kracht,…)

Problemen bij het schrijven kunnen naast motoriek ook te wijten zijn aan visuomotorische problemen, richtingsproblemen, planningsproblemen,….

Na gestandaardiseerd onderzoek worden de mogelijke doelstellingen opgesteld:

  • aanleren van de goede schrijfhouding en juiste pengreep
  • aanleren van de juiste schrijfwijze van letters
  • versoepelen van de vingerspieren om de pengreep te bevorderen
  • oefeningen om de ruimtelijke oriëntatie te verbeteren
  • oefeningen om de visuele perceptie te verbeteren

De therapie duurt 30 min en wordt terugbetaald door de mutualiteit mits er een doktersvoorschrift voorgelegd kan worden.

Kostprijs

  • € 25 per sessie van 30 minuten
  • Op doktersvoorschrift is er 50%-75% terugbetaling