Kine Momentum

Kinderen van 6 tot 12 jaar

Met dit aanbod staan we klaar voor jouw kind:

Leren blind typen met Typ10
Ontwikkelingsstimulatie
Psychomotorische therapie
Relaxatie bij kinderen
Schrijfmotorische therapie