Categorie Kinderen

Schrijfmotorische therapie

Schrijven is een zeer complexe vaardigheid! Er gaan veel motorische en cognitieve vaardigheden aan vooraf. Misschien is de pengreep nog niet geautomatiseerd, zijn er nog dominante reflexen aanwezig of duwt je kind te hard op het potlood waardoor zijn hand…

BOBATH therapie

De visie van bobath-therapie houdt in dat het kind in zijn totaliteit bekeken wordt. Welke strategieën gebruikt het kind om te bewegen en hoe kunnen die verbeterd worden? Omdat alle kinderen uniek zijn, zijn hun therapeutische noden ook specifiek en…

Typ10

Typ10 is een leuke methode om kinderen op een speelse manier blind te leren typen. Wie op een juiste manier leert werken met een computer, ontwikkelt op lange termijn een fijnere motoriek. Blind typen is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Op…

Psychomotorische therapie

Psychomotoriek bij kinderen is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Door onze opleiding als kinesitherapeut hebben we veel ervaring bij het observeren van veel voorkomende motorische problemen bij kinderen. Tijdens de psychomotorische therapie stimuleren we al spelenderwijs zowel de grove als…

Relaxatie bij kinderen

Ademhalingstherapie/ hartcoherentie/ Yoga De druk van onze maatschappij neemt toe en kinderen krijgen steeds jonger te kampen met stress. Klaagt je kind vaak van buikpijn of hoofdpijn? Moet je kind eerst ontladen als hij thuis komt van school? Heeft je…