Categorie Kinderen

Schrijfmotorische therapie

Schrijven is een zeer complexe vaardigheid! Er gaan veel motorische en cognitieve vaardigheden aan vooraf. Misschien is de pengreep nog niet geautomatiseerd, zijn er nog dominante reflexen aanwezig of duwt je kind te hard op het potlood waardoor zijn hand…

Leren blind typen met Typ10

Typ10 is een leuke methode om kinderen op een speelse manier blind te leren typen. Een onleesbaar handschrift kan een grote impact hebben op het zelfbeeld van je kind. Wanneer schrijven veel inspanning vraagt kan leren blind typen het werktempo…

Psychomotorische therapie

Psychomotoriek bij kinderen is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Door onze opleiding als kinesitherapeut hebben we veel ervaring bij het observeren van veel voorkomende motorische problemen bij kinderen. Tijdens de psychomotorische therapie stimuleren we al spelenderwijs zowel de grove als…

Relaxatie bij kinderen

Ademhalingstherapie/ hartcoherentie/ Yoga De druk van onze maatschappij neemt toe en kinderen krijgen steeds jonger te kampen met stress. Klaagt je kind vaak van buikpijn of hoofdpijn? Moet je kind eerst ontladen als hij thuis komt van school? Heeft je…