Kine Momentum

Typ10

Typ10 is een leuke methode om kinderen op een speelse manier blind te leren typen.

Wie op een juiste manier leert werken met een computer, ontwikkelt op lange termijn een fijnere motoriek. Blind typen is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Op deze manier krijgen kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen, dyspraxie of dyslexie, de kans om deze motoriek beter te ontwikkelen.

Wat maakt typ10 zo uniek?

In dit typprogramma worden meerdere leerkanalen tegelijkertijd ingeschakeld, zonder de nadruk te leggen op snelheid en tempo.

Deze leerkanalen zijn:

 • Visueel
 • Auditief
 • Tactiel
 • Geheugen
 • Voorstellingsvermogen

Kinderen zijn bewust bezig met verschillende kleuren, tekeningen en versjes, waardoor ze onbewust een bepaalde typhandeling gaan automatiseren.

Voorbeeld voor het aanleren van de linker wijsvinger:

de Roofvogel zit op de Top, de Fazant zit in het Gras en de Vis zwemt in de Beek

Het kind krijgt een eigen werkboekje zodat de oefeningen thuis kunnen herhaald worden. Via een online module oefenen de kinderen thuis al spelenderwijs en hebben we als therapeut zicht op de typfouten die het kind nog maakt. Op die manier kunnen we de lessen individueel bijsturen.

Voor wie?

 • Voor alle kinderen en ook specifiek voor kinderen met DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen, autisme, ADHD .
 • Vanaf 9 jaar

Praktisch

 • Individueel
 • In kleine groepjes (max 4 kindjes)
 • €25 per sessie
 • 50-75% terugbetaling mogelijk op doktersvoorschrift (fijn motorische stimulatie)