Kine Momentum

Schrijfmotorische therapie

Schrijven is een zeer complexe vaardigheid! Er gaan veel motorische en cognitieve vaardigheden aan vooraf. Misschien is de pengreep nog niet geautomatiseerd, zijn er nog dominante reflexen aanwezig of duwt je kind te hard op het potlood waardoor zijn hand pijn doet? De beide handen van je kind moeten goed kunnen samenwerken en het lateralisatieproces moet afgerond zijn. Er kunnen ook richtingsproblemen zijn, waardoor je kind moeite heeft bij het vormen van de letters en bv. in spiegelbeeld schrijft. Als je kind nog hard moet nadenken over de lettervormen, dan zal het onthouden van de spellingsregels net te veel energie vragen, waardoor je kind meer schrijffouten maakt.

Een onleesbaar of slordig handschrift heeft een grote impact op het welbevinden van je kind. Er is niets frustrerender als punten afgetrokken worden omdat de leerkracht je geschrift niet kon lezen.

Door gespecialiseerde coaching van ervaren kinderkinesitherapeuten krijgt je kind terug plezier in het schrijven.

Wat houdt het in?

  • Individueel onderzoek naar welke motorische processen nog onvoldoende ontwikkeld zijn bij jouw kind
  • De correcte pengreep wordt aangeleerd en geautomatiseerd
  • Op een speelse manier wordt de zithouding getraind
  • De lettervormen worden op een logische manier opgebouwd (van eenvoudige naar complexe letters en verbindingen) en ingeoefend
  • Met een voorschrift van de dokter heeft je kind recht op 18 beurten terugbetaling van schrijfmotorische kinesitherapie

Wat houdt het in?