Kine Momentum

Psychomotorische therapie

Psychomotoriek bij kinderen is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Door onze opleiding als kinesitherapeut hebben we veel ervaring bij het observeren van veel voorkomende motorische problemen bij kinderen.

Tijdens de psychomotorische therapie stimuleren we al spelenderwijs zowel de grove als de fijne motoriek en houden we rekening met het sociaal-emotioneel welbevinden en de cognitieve vaardigheden van het kind.

We proberen het kind en de ouders steeds positief te benaderen en we streven er  naar om het kind succes te laten ervaren.

Een vertraagde motorische ontwikkeling kan het gevolg zijn van diverse (soms zelf niet aanwijsbare) oorzaken. Dit zijn enkele kenmerken die kunnen voorkomen bij peuters en kleuters: bewegingsangst, een te hoge of te lage spiertonus, een abnormaal stappatroon, vaak struikelen, problemen bij het leren fietsen, angst in het zwembad, fijnmotorische problemen, richtingsproblemen (links-rechts), problemen met de handvoorkeur, rijpingsproblemen, …..

Bij lagere schoolkinderen kunnen de volgende kenmerken voorkomen: motorisch onhandig zijn, houterig & schokkend bewegen, veel evenwichtsverlies of zich veel laten vallen, motorisch angstig zijn, een slappe lichaamshouding hebben, veel meebewegingen maken tijdens activiteiten, problemen bij het aan- en uitkleden, vaak morsen tijdens eten, onleesbaar handschrift of pijn bij het schrijven, rekenproblemen, automatisatieproblemen, concentratieproblemen, leerproblemen, …

Indien uw kind één of meerdere van bovenstaande kenmerken vertoont of u maakt zich zorgen over de motorische ontwikkeling van uw kind, dan kan u steeds bij ons terecht voor een observatie of enkele sessies psychomotorische therapie. Met een voorschrift van de dokter heeft uw kind recht op 18 beurten psychomotorische therapie aan terugbetaling.

Tijdens een sessie van 30 minuten psychomotorische therapie kunnen volgende vaardighedigen geoefend worden:

 • grove motoriek: lopen, springen, hinkelen, huppelen, coördinatie, evenwicht, …
 • fijne motoriek: parels rijgen, knippen, kleuren, scheuren, plakken, knopen openen, ritsen sluiten, …
 • oog – handcoördinatie: gooien en vangen van een bal, mikken naar een doel,…
 • schrijfmotoriek
 • ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke begrippen, inzicht in tijd en ruimte
 • verbeteren van lichaamsschema en lichaamsbesef
 • automatiseren van motorische basisvaardigheden: eten met mes en vork, veters strikken,…
 • concentratie-taken
 • lateralisatie: handvoorkeur, overkruisen van de middellijn,…
 • visuele perceptie: details herkennen, figuren overtekenen, fouten in een tekening zoeken, puzzelen, constructiespel, …
 • zelfvertrouwen krijgen en meer inzicht krijgen in het eigen kunnen

Kostprijs

 • € 37,5 per sessie van 30 minuten
 • Op doktersvoorschrift is er 50% terugbetaling

Wat houdt het in?