Kine Momentum

BOBATH therapie

De visie van bobath-therapie houdt in dat het kind in zijn totaliteit bekeken wordt. Welke strategieën gebruikt het kind om te bewegen en hoe kunnen die verbeterd worden? Omdat alle kinderen uniek zijn, zijn hun therapeutische noden ook specifiek en individueel.

We proberen in eerste instantie de spierspanning te beïnvloeden via facilitatietechnieken om meer normale bewegingspatronen uit te lokken. Verschillende technieken kunnen de tonus beïnvloeden: beweging, gewichtstransfer, positionering.

Bij de behandeling is de betrokkenheid van het kind steeds vereist. We proberen het kind via spelletjes te motiveren. We stellen niet enkel korte termijndoelstellingen op maar proberen om samen met de ouders en de school, volgens de eigen leefwereld van het kind, ook op lange termijndoelstellingen te anticiperen. We denken hierbij aan de manier van aankleden, verversen en voeding bij een baby, de juiste zithouding in de klas, zoeken naar aangepaste middelen om zich te verplaatsen, advies bij hobby’s…

Ons doel bij Momentum is om elk kind, onafhankelijk van de ernst en de aard van het probleem, in beweging te brengen.

Indicaties voor Bobath therapie

baby’s met ontwikkelingsvertraging / premature baby’s / CP (cerebral palsy) / baby’s en kinderen met orthopedische problemen / lage romptonus / tenenlopen / genetische aandoeningen / alle vormen van asymmetrie bij baby’s en kinderen / baby’s met een voorkeurshouding (ev. afplatting van het hoofd) / plexus brachialisletsel