Kine Momentum

Ademhalingskine

Autogene drainage is een techniek die gebruikt wordt binnen de ademhalingstherapie. Hierbij stimuleren we de kinderen om hun longen zelf te draineren (ledigen) en de ‘slijmpjes’ op te hoesten.

Baby’s en jonge kinderen zijn nog niet in staat om zelf ademhalingsoefeningen uit te voeren. Wij gebruiken de technieken van Guy Postiaux en Jean Chevaillier.

Door middel van auscultatie gaan we de regio van de obstructie lokaliseren. Op basis daarvan wordt de uitgangshouding en de verdere behandeling bepaald. Om de luchtwegen vrij te maken, maken wij gebruik van trage verlengde uitademingen die wij ondersteunen door de adembeweging mee te begeleiden. Dit gebeurt door druk te geven ter hoogte van de borstkas.

Deze technieken hebben als doel de medicamenteuze behandeling te ondersteunen.

Indicaties voor autogene drainage

  • Infectieziektes: bronchitis, bronchiolitis, longontsteking (zowel chronisch als acuut)
  • Aangeboren aandoeningen: mucoviscidose, primaire ciliarie dyskinesie, …